Informasjon og referater fra møter

Her finner du informasjon fra kurs og seminarer som har blitt gjennomført i inn- og utland.

Invitasjon til årsmøte tirsdag 26. februar .

Pancreaskreft Nettverk Norge har årsmøte tirsdag 26. februar kl 18.00 på Rikshospitalet. Vi håper du har anledning til å komme!
Hvis du har en sak du vil ta opp møtet, må du sende den inn senest 12. februar.
2018 var nettverkets andre hele år og nettverket er i ferd med å bli en viktig og synlig aktør i kampen for et lengre og bedre liv for pasienter med kreft i bukspyttkjertelen.
Vi er blitt assosiert medlem av Kreftforeningen og har blitt synlig i media. Flere forskningsprosjekter er startet med våre medlemmer som brukerrepresentanter. Nettverket har vært engasjert i faglige sammenkomster hvor vår sykdom har hatt hovedfokus. Vi  hadde et medlemsmøte i Bergen og vi ønsker å utvide slike aktiviteter til flere steder i Norge slik at dere som bor utenfor Oslo-området, kan få anledning til å delta.
Og ikke minst er vi blitt dobbelt så mange i løpet av året – nå er vi ca 250 medlemmer! Takk til alle dere som støtter oss ved å være medlem og støtte oss økonomisk!
Vennlig hilsen
Styret

Tidligere avholdte møter

World Pancreatic Cancer Day 17

Ser vi deg på World Pancreatic Cancer Day 16.11.17?

Vi møtes i Kreftforeningen lokaler i Kongensgate 6, Oslo kl. 18.00 – 20.00

Fra programmet:
• Velkommen – Kreftforeningen og pancreaskreft. Anne Lise Ryel, leder av Kreftforeningen
• Pancreaskreft – utviklinger i Norge. Knut JørgenLabori, overlege Oslo Universitetssykehus
• Nye behandlingsmetode. Svein Dueland, overlege, Oslo Universitetssykehus
• Kosthold og trening. Bjørn Skålhegg, professor,Universitetet i Oslo

Det blir en pause underveis og enkel bevertning.

Møtet er gratis og åpent for alle.

Medlemsmøte 28.08.17

Nettverkets første ordinære medlemsmøte ble gjennomført 28.08.

Her er presentasjonene fra medlemsmøtet om hva vi har gjort så langt.

Vi vil mye mer, men trenger både flere hender og penger for å bli ett nettverk som kan gjøre en forskjell.

Last ned presentasjoner: 1 , 2

World Pancreatic Cancer Day 16

WPCD 16 ble gjennomført 17.11.16.

Arrangementet er et internasjonalt samarbeidsprosjekt som finner sted hvert år på samme dato.

Du finner presentasjoner her:

Presentasjon av Camilla Stoltenberg

Presentasjon av Kim Reiss Binder

Referat fra møte i PKNN under WPCD16